Politica de Confidențialitate

Informațiile dumneavoastră sunt păstrate în siguranță. Confidențialitatea și securitatea informațiilor dvs. sunt importante pentru noi. Ne angajăm să menținem și să protejăm securitatea serverelor noastre și a informațiilor dumneavoastră personale. Aceasta politică nu se referă la celelalte operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Smartware, de exemplu în cazul în care vă oferim servicii pe baza unui contract. Politici și proceduri suplimentare care abordează aceste procese sunt în vigoare și oferim informații persoanelor vizate la punctul de colectare a datelor sau ulterior, conform legii.

Operator de date

Acest site este operat de SC Smartware SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J5/664/2009, cod unic de înregistrare fiscală RO25499683 (în continuare “Smartware” sau “noi”). Contactați-ne prin e-mail la dpo@flipsnack.com sau prin poștă la sediul social din sat Săldăbagiu de Munte, com. Paleu, str.Petőfi Sándor nr. 345, jud. Bihor, cu orice întrebări referitoare la această politică sau orice altă problemă de protecție a datelor legată de Smartware.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Acest site nu colectează date de la vizitatori. Scopul acestei pagini este de a vă informa despre compania Smartware și de a vă pune la dispoziție o modalitate de a ne contacta. În plus, link-urile prezente sunt către site-ul oficial al Flipsnack (produs IT al Smartware), precum și către pagina de cariere, careers.flipsnack.com, destinată locurilor de muncă deschise în cadrul organizației.

Așadar:

 • nu setam deloc cookie-uri pe acest site sau pe propriul dispozitiv
 • nu colectăm niciun fel de date despre persoanele care vizitează site-ul nostru
 • nu efectuăm nicio analiză a modului în care oamenii folosesc site-ul nostru
 • Prelucrarea datelor de către terți

  Smartware a selectat Amazon Web Services (AWS) pentru a-și găzdui site-ul web. Pentru a furniza acest serviciu, AWS prelucrează adresa de protocol de Internet (IP) a dispozitivului care accesează site-ul și date suplimentare de trafic, inclusiv software-ul de browser și sistemul de operare pe care le folosește computerul, dar și adresa de Internet (URL) de unde a accesat vizitatorul site-ul.Aceste informații sunt prelucrate în scopul diagnosticării problemelor tehnice și a apărării împotriva atacurilor cibernetice. Smartware nu examinează, monitorizează sau accesează în alt mod datele colectate de AWS, însă, prin utilizarea AWS se angajează să proceseze datele vizitatorilor site-ului în scopurile menționate mai sus. Facem acest lucru în baza intereselor noastre legitime de a furniza un site web funcțional. AWS are sediul în SUA și prelucrează, în primul rând, datele în acea locație. Acordul de prelucrare a datelor dintre Smartware și AWS include clauze de prelucrare a datelor și un mecanism internațional de suport pentru transferul de date (clauze contractuale standard ale Comisiei Europene), conform cerințelor Regulamentului UE privind protecția datelor (GDPR) și legislația națională privind protecția datelor.

  Drepturile tale

  Conform legislației de protecție a datelor aplicabilă la nivelul Uniunii Europene, persoanele vizate pot avea dreptul de a accesa datele, de a le rectifica, de a solicita ștergerea lor, de a limita prelucrarea acestora, de a formula obiecțiuni referitoare la prelucrare, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Puteți să vă exercitați aceste drepturi prin e-mail la dpo@flipsnack.com sau prin poștă la sediul din sat Săldăbagiu de Munte, com. Paleu, str.Petőfi Sándor nr. 345, jud. Bihor cu mențiunea - în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă datele dvs nu sunt procesate conform GDPR.

  Modificări și revizuiri

  Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică în viitor.
  Politica publicată la 28 Februarie 2022.